ต้นไม้จักรกล นวัตกรรมลดโลกร้อน

อุปกรณ์ไอที

ในยุคที่เกิดภาวะเรือนกระจกอย่างหนักกลายเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่มีผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้น การหาทางแก้ไขจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง โดยวิธีที่ได้รับดีที่สุดในปัจจุบันคือการใช้ต้นไม้ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศและเปลี่ยนเป็นออกซิเจน ทว่า ปริมาณผืนป่าที่มีอยู่ในวันนี้ดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอต่อสิ่งที่มนุษย์ลงมือทำ ฉะนั้นจึงได้มีการคิดค้นต้นไม้จักรกล นวัตกรรมลดโลกร้อน

จากการพยายามเคลื่อนไหวของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยต่อการค้นคว้าวิธีการลดความเสี่ยงจาก CO2 มีผลลัพธ์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่น่าทึ่งนี้ โดยมีทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแอริโซน่า ในสหรัฐอเมริกา ได้คิดค้นเทคโนโลยีต้นไม้เทียมนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซ CO2 ในบรรยากาศอย่างมหาศาล เพราะการเสื่อมโทรมของป่าส่งผลต่อการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาที่เกิดจากน้ำท่วม และการสูญเสียที่ดิน เป็นต้น ดังนั้น การรักษาและการจัดการป่าเป็นสิ่งสำคัญที่มีความสำคัญในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว และการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกไม่ใช่เพียงเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่มันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบที่ต้องเริ่มต้นที่ระดับบุคคลและต้องมีการร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กร เอกชน และสังคมทั้งหมด เพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนและมั่นคงสำหรับรุ่นต่อไป

การทำงานของต้นไม้จักรกล

การทำงานของต้นไม้จักรกล

หลักการทำงานของต้นไม้จักรกลนั้นเป็นอย่างไร? ต้นไม้จักรกลจะมีแผ่นเรซิ่นที่ทำหน้าที่ดูดซับก๊าซ CO2 จากอากาศ เมื่อได้ก๊าซเต็มพื้นที่แผ่นเรซิ่นก็จะถูกดึงลงมาเพื่อกักเก็บก๊าซ และนำมาหมุนเวียนให้เป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้ประโยชน์อื่น ๆ ต่อไป สิ่งนี้ทำให้ต้นไม้จักรกลสามารถดูดซับก๊าซ CO2 ได้มากถึง 33,000 กก. ต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 1,000 เท่าของต้นไม้จริง

การคิดค้นนวัตกรรมนี้ไม่ได้หยุดที่การพัฒนาเพียงเท่านี้เท่านั้น ทีมวิจัยยังมุ่งหาวิธีเปลี่ยนก๊าซ CO2 ที่ถูกดูดได้มาเป็นสารของแข็ง เพื่อให้สามารถมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นในอนาคต และถ้าหากต้นไม้จักรกลนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างแพร่หลาย อาจมีศักยภาพที่จะช่วยลดปริมาณก๊าซ CO2 ในบรรยากาศได้มหาศาลซึ่งอาจช่วยลดความร้อนของโลกได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม นอกจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแล้ว การปลูกต้นไม้จริง ๆ และการลดการปล่อยก๊าซ CO2 จากกิจกรรมต่าง ๆ ยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่ ซึ่งไม่ควรละเลย 

แม้ว่าต้นไม้จักรกลจะเป็นนวัตกรรมที่ยังอยู่ในขั้นการพัฒนาและทดลองในหลายพื้นที่ทั่วโลก เพราะฉะนั้นมันจึงยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเทศที่ได้ทดลองต้นไม้จักรกลอย่างเป็นทางการ ทว่า นอกจากต้นไม้จักรกลนี้ หลายประเทศก็เริ่มที่จะพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆเพื่อช่วยโลกของเราอยู่เป็นจำนวนมาก 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นทุกปี

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การเผาขยะ การขนส่ง อุตสาหกรรม และกิจกรรมมนุษย์อีกมากมายรวมถึงเศษอาหารด้วยเช่นกัน แต่ประมาณเฉลี่ยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ บนโลกปัจจุบันอยู่ในระดับประมาณ 36,000 ล้านตันต่อปี โดยภาวะเรือนกระจกยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ตัวอย่างเช่น ตามรายงานสถานการณ์ป่าโลก ปี 2020 จากองค์การอาหารและเกษตรของสหประชาชาติ (FAO) ปริมาณการทำลายป่าทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 10 ล้าน เฮกตาร์ต่อปี 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นทุกปี

วิธีลดโลกร้อนในแบบที่เราช่วยกันได้

เราสามรถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยวิธีการง่ายๆที่เริ่มได้จากตัวเรา ดังนี้

  1. เปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง: การใช้รถยนต์พลังงานแทนการใช้รถน้ำมันนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนแล้วยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก การเดินทางด้วยจักรยานหรือการเดินเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่ง
  2. การปลูกต้นไม้: ต้นไม้มีความสามารถในการดูดก๊าซเรือนกระจก CO2 จากอากาศและเปลี่ยนเป็นออกซิเจน การปลูกต้นไม้หรือการรักษาป่าให้สมบูรณ์ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ หรือการปลูกต้นไม้ในปริมาณบ้านก็จะช่วยฟอกอากาศและทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้
  3. พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานแสงอาทิตย์คือพลังงานสะอาดที่ดีที่สุด สามารถติดตั้งได้ง่ายและปัจจุบันนี้ราคาก็ค่อนข้างถูกมาก
  4. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็นับว่าเป็นการช่วยโลกในทางอ้อม เพราะปัจจุบันผลิตภัณฑ์ต่างหันมาผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อโลกมากยิ่งขึ้น

การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องสภาพแวดล้อมและสุขภาพของโลก เราสามารถร่วมมือกันในการใช้วิธีต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อลดการเรือนกระจกและสร้างโลกที่ยั่งยืนในอนาคตได้

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นทุกปี

สรุป

หลายปีมานี้ประเทศไทยประสบปัญหากับความร้อนมากที่สุด และฤดูกาลที่แปรปรวนส่งผลต่อภาคการเกษตรที่ออกผลผลิตไม่ดีหรือไม่ตรงฤดูกาล ทั้งหมดนั้นจึงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างหนัก แต่ดูเหมือนว่าเราจะเริ่มหลงลืมไปว่าโลกนี้ยังคงป่วยหนักและต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน และไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้นที่เดือดร้อน เพราะทั่วโลกก็สาหัสไม่แพ้กัน

เพราะจากปัญหาป่าถูกทำลายสู่ภาวะโลกร้อนนี้ส่งผลกระทบหนักต่อมนุษย์มากที่สุด ด้วยอากาศที่ร้อนขึ้นทำให้ทุกคนเพิ่งหันมาตระหนักถึงความเร่งด่วนที่ต้องช่วยกันแก้ไข ทว่า หรือนี่มันจะสายเกินไปที่โลกจะกลับไปปกติได้แล้ว อย่างไรก็ตาม การถือกำเนิดขึ้นของ ต้นไม้จักรกล นวัตกรรมลดโลกร้อน นี้ อาจจะมาเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกเครื่องมือหนึ่งของโลก เราจึงต้องช่วยกันสนับสนุนและทำในสิ่งที่ตนเองพอจะทำได้ เพื่อไม่ให้โลกของเราร้อนไปมากกว่านี้

บทความ อาโอวี ROV ล่าสุด

บทความ ฟีฟาย FREEFIRE ล่าสุด