หุ่นยนต์เลียนแบบปลา รักษาสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์ไอที

เป็นเวลากว่าหลายทศวรรษที่โลกต้องเผชิญหน้ากับภาวะโลกร้อนอันมีสามาเหตุมาจากการวิวัฒนาการของมนุษย์ และอุตสาหกรรมที่ก้าวกระโดดเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม นอกจากเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาอย่างบ้าคลั่งเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์แล้ว ยังมีสิ่งที่มนุษย์ใช้เพื่อความบันเทิงอีกมากที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นเวลากว่าร้อยปีที่มนุษย์ละเลยการเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม วันนี้จึงนับว่าเป็นข่าวดีเมื่อทีมนักประดิษฐ์รุ่นใหม่จากงานประกวด  Natural Robotics Contest ได้คิดค้น หุ่นยนต์เลียนแบบปลา รักษาสิ่งแวดล้อม ได้สำเร็จ

งาน Natural Robotics Contest คืออะไร?

เป็นงานโครงการประกวดหุ่นยนต์เลียนแบบสัตว์ของประเทศอังกฤษ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปี 2022 ได้แก่ Robo-fish เป็นปลาหุ่นยนต์ปากกว้าง ซึ่งภารกิจหลักคือเพื่อกำจัดขยะไมโครพลาสติกในทะเลหรือในแม่น้ำ 

แม้ว่าไมโครพลาสติกจะไม่ได้ส่งผลกับการเกิดภาวะโลกร้อนในทางตรง แต่ก็มีผลในทางอ้อมที่กระบวนการผลิตที่พลาสติกบางชนิดไม่สามารถย่อสลายได้ และหากยิ่งลอยล่องไปในท้องทะเลที่ถูกคลื่นน้ำซัดตลอดเวลาจะทำให้เกิดการฉีกขาดเป็นขยะพลาสติกขนาดเล็ก ซึ่งส่งผลเสียกับสัตว์ทะเล คือ เมื่อสัตว์ทะเลกินไมโคพลาสติกเข้าไปนั้นจะไปสะสมอยู่ในระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดการสะสมสารพิษ แต่ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือด้วยความเล็กระดับไมโคร มันสามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อของสิ่งมีชีวิตได้ ทำให้เมื่อเราเอาสัตว์ทะเลเหล่านั้นมากินก็จะทำให้ร่างกายมนุษย์สะสมขยะไมโครพลาสติกเข้ามาในร่างกายได้ด้วยเช่นเดียวกัน นี่จึงเป็นปัญหาสุภาพที่น่าห่วงของมนุษย์เพราะในปัจจุบันมีจำนวนขยะไมโครพลาสติกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญคือในต่างประเทศมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ตรวจพบเจอขยะไมโครพลาสติกนี้

หุ่นยนต์เลียนแบบปลา รักษาสิ่งแวดล้อม1

Robo-fish คืออะไร?

คือ หุ่นยนต์เลียนแบบรูปลักษณ์ของปลา มีขนาดปากที่กว้างเพื่อให้สามารถเก็บหรือกินขยะพลาสติกได้ โดยจะทำหน้าที่คือว่ายไปในท้องทะเลเพื่อหาขยะขนาดเล็กที่ลอยอยู่และกินเพื่อสะสมไว้ภายในแล้วจึงนำออกมาด้วยการกลับมาที่ผู้บังคับ

ทว่า นี่ยังเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบเท่านั้นทำให้การทำงานยังต้องผ่านจากการบังคับแบบอนาล็อค โดยปัจจุบันสามารถควบคุมได้เพียงระยะใกล้เท่านั้น และระบบพลังงานยังคงใช้เป็นแบตเตอร์รี่ที่ต้องนำกลับมาชาร์ตบนฝั่ง ทีมวิจัยจึงยังต้องพัฒนาอีกมากด้วยทุนการสนับสนุนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมของอังกฤษ ซึ่งในอนาคตคาดการว่าจะสามารถนำเทคโนโลยี AI เข้ามามีส่วนช่วยในการทำงานได้ ซึ่งก็จะเป็นผลดีเพราะตัวหุ่นยนต์จะสามารถทำงานได้ตลอดเวลาและสามารถคิดประมวนผลถึงการวิ่งเข้าไปกินขยะพลาสติกได้เอง และเรื่องพลังงานอาจจะเป็นรูปแบบของพลังงานโซล่าเซลล์ที่ตัวเครื่องเองจะขึ้นมาบนพื้นน้ำเพื่อเติมพลังจากแสงอาทิตย์แล้วกลับสู่ใต้ทะเลต่อไป

หุ่นยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมตัวอื่นๆมีอะไรบ้าง?

หุ่นยนต์เลียนแบบปลา รักษาสิ่งแวดล้อม2

1.หุ่นยนต์รักษาชายหาด ของไทย เป็นการร่วมพัฒนาเมื่อปี 2560 ในโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมของ ปตท.สผ. ร่วมมือกับจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดที่สามารถทำงานได้อัตโนมัติ ทั้งเก็บขยะบนชายหาดในพื้นที่ที่รถขยะขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ และที่สำคัญยังเป็นการลดภาระการทำงานขอบุคคลกรอีกด้วย

หุ่นยนต์เลียนแบบปลา รักษาสิ่งแวดล้อม3

2. ClearBot หุ่นยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ที่คิดค้นโดยบริษัทเกมเมอร์ Razer จับมือกับสตาร์ทอัพฮ่องกงผลิตเครื่องกรองขยะมูลฝอย โดยคาดการว่าในอนาคตจะถูกนำไปใช้ในทุกคาบมหาสมุทร โดยหลักการทำงานของมันคือมีระบบ AI อัจฉริยะระดับสูงที่สามารถวิเคราะห์ขยะพลาสติกบนผิวน้ำในระยะ 2 เมตร และดึงดูดเข้ามาเก็บไว้ได้ โดยจะเคลื่อนที่ตามแผนที่ถูกกำหนดไว้ 1 ตัวสามารถบรรจุขยะได้ถึง 250 กิโลกรัมต่อรอบ ใช้พลังงานแสงอาทิตเป็นตัวขับเคลื่อน

หุ่นยนต์เลียนแบบปลา รักษาสิ่งแวดล้อม4

3. SeaClear เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก EU ประกอบไปด้วย เรือ 1 ลำ โดรน 1 ลำ หุ่นยนต์ 2 ตัว ลงเก็บขยะที่อยู่ใต้ท้องทะเลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำงานเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น โดยจะมีเรือที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นโซน่าเพื่อตรวจหาวัตถุใต้ทะเลแล้วจึงส่งหุ่นยนต์ลงไปปฏิบัติการ

ภัยจากสิ่งแวดล้อมกำลังจะมาเยือน

หลายปีมานี้เรามักพบเจอกับข่าวการสูญเสียจากภัยพิบัติมากมายและมีผู้สูญเสียเป็นจำนวนมากในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนให้พวกเราหันกลับมาตระหนักรู้และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมากยิ่งขึ้น แม้เทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกลจนถึงนอกโลก แต่มันจะมีระโยชน์อะไรถ้าเราไม่สามารถรักษาโลกนี้ไว้ได้ ฉะนั้นมาร่วมช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการดับสลายของโลกและคงไว้ซึ่งโลกที่น่าอยู่ให้กับลูกหลานของเราในอนาคต

หลังจากที่ผู้นำประเทศทั่วโลกเริ่มมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เราจะเห็นได้ว่ามีการสร้างและวิจัยเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาช่วยโลกมากยิ่งขึ้น และโดยเฉพาะ หุ่นยนต์เลียนแบบปลา รักษาสิ่งแวดล้อม ที่เพิ่งถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่ในระดับการประกวดสิ่งแวดล้อม แต่นี่ก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันเพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และตัวคุณเองก็สามารถเริ่มต้นดูโลกได้ง่ายๆด้วยการลดปริมาณการใช้ขยะพลาสติก เพียงเท่านี้ก็ถือเป็นการช่วยโลกได้ดีเยี่ยมแล้ว thlmobilemall

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> สล็อตเว็บแท้

บทความ อาโอวี ROV ล่าสุด

บทความ ฟีฟาย FREEFIRE ล่าสุด