ไฟฟ้าไร้สาย Wireless Electricity

อุปกรณ์ไอที

ปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหากวนใจของใครหลายคนโดยเฉพาะกับชุมชนเมืองที่ต้องทนเห็นภาพที่ไม่เจริญหูเจริญตา กับสายไฟฟ้าที่พันกันระโยงระยางไร้รูปแบบ บ้างก็บดบังทัศนียภาพอันสวยงามของสถานที่ บ้างก็ก็ก่อให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่มองไม่เห็นแลดูเหมือนว่าปัญหานี้จะไม่สามารถแก้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ทว่า ปัจจุบันได้เกิดโครงการ ไฟฟ้าไร้สาย Wireless Electricity ที่จะมาเปลี่ยนโลกให้งดงามและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญยังปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

เมื่อสายไฟฟ้าในปัจจุบันนั้นต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลในการผลิตและยังต้องการกำลังคนในการติดตั้งเป็นจำนวนมากเพื่อให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ และจากอดีตถึงปัจจุบันสายไฟก็เหมือนจะเป็นสิ่งเดียวที่ถูกพัฒนามาจนอยู่ในขั้นสุดของเทคโนโลยีชนิดนี้หากไม่นับรวมการนำวัสดุใหม่ๆมาใช้ เพราะเราคงจินตนาการไม่ออกเลยว่าหากกระแสไฟฟ้าไม่มีวัตถุเหนี่ยวนำมันจะสามารถเดินทางผ่านจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างไร จนกระทั่ง เมื่อไม่นานมานี้มีการประกาศว่ากำลังมีโครงการวิจัยและพัฒนาการส่งกระแสไฟฟ้าโดยไม่อาศัยสายไฟ ซึ่งทำให้คนทั่วโลกต่างตกตะลึงในแนวคิดนี้และก็ดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จในเร็ววันนี้แล้วด้วย

ไฟฟ้าไร้สาย Wireless Electricity1

โครงการไฟฟ้าไร้สายคืออะไร

โครงการไฟฟ้าไร้สายหรือ Wireless Electricity เป็นการส่งพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้สายไฟฟ้า เป็นการนำเทคโนโลยีการส่งสัญญาณไร้สายและการกระจายสัญญาณไฟฟ้า มาใช้ในการส่งไฟฟ้า โดยใช้คลื่นไฟฟ้าสูงสุดเพื่อส่งพลังงานไปยังเครื่องรับไฟฟ้าโดยตรง โครงการนี้มีความเป็นไปได้มากในอนาคตเนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงและสามารถเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้น

โครงการไฟฟ้าไร้สาย เกิดขึ้นได้อย่างไร

โครงการไฟฟ้าไร้สายเป็นเทคโนโลยีที่มีการวิจัยและพัฒนาโดยบริษัทหลายแห่งทั่วโลก อย่างไรก็ตาม บริษัท Tesla จากประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นบริษัทที่ได้รับความสนใจสูงสุดในการพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้าไร้สาย โดยเฉพาะการพัฒนาระบบชาร์จไฟฟ้าไร้สายสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีบริษัทอื่นๆที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้าไร้สายอย่างต่อเนื่อง เช่น Samsung จากประเทศเกาหลีใต้ และ Toyota Motor Corporation จากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้าไร้สายนั้นไม่ได้มีผู้พัฒนาเพียงแค่บริษัทเดียว แต่มีการทำงานร่วมกันของนักวิจัยและวิศวกรจากหลายสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคม วิทยาศาสตร์สารสนเทศ และอื่นๆ ทั้งในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้าไร้สายเป็นการทำงานร่วมกันของหลายคนในหลายสถาบันและองค์กรในทุกมุมโลก

ไฟฟ้าไร้สาย Wireless Electricity2

หลักการทำงานการส่งกระแสไฟฟ้าแบบทั่วไป

การส่งกระแสไฟฟ้าแบบปกติใช้ระบบสายส่งไฟฟ้าที่มีสายโลหะและสายฉนวนเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน และมีการจ่ายไฟฟ้าด้วยแรงดันไฟฟ้าสูง โดยการส่งกระแสไฟฟ้านั้นต้องใช้สถานีโทรมาตร หรือ Substation ในการปรับแต่งแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้ไฟฟ้า และการส่งไฟฟ้าในระยะทางยาวอาจเกิดการสูญเสียพลังงานได้มาก ซึ่งจะทำให้ไฟฟ้าที่ได้รับที่อุปกรณ์ต่างๆน้อยลง

นอกจากนี้ การส่งกระแสไฟฟ้าแบบปกติอาจมีปัญหาด้านความปลอดภัย เนื่องจากสายไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสถิต สามารถก่อให้เกิดไฟลุกซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าชนิดหนึ่งได้ นอกจากนี้ การส่งไฟฟ้าแบบปกติยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการผลิตและวัสดุที่นำมาใช้ และอีกประการหนึ่งคือเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ตามชุมชนนั้นทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงามและก่อให้เกิดอันตรายได้

ไฟฟ้าไร้สาย Wireless Electricity3

หลักการทำงานการส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย

การส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย หรือ Wireless Electricity Transmission จะใช้หลักการของการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าผ่านทางคลื่นไฟฟ้าและแม่เหล็กได้โดยไม่ต้องใช้สายไฟฟ้า ดังนั้นการส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สายจึงไม่เกิดการสูญเสียพลังงานของไฟฟ้าจากการส่งผ่านสายไฟฟ้าแบบปกติ โดยการส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สายจะใช้เครื่องรับ-ส่งสัญญาณไฟฟ้าแบบพิเศษ โดยเครื่องรับจะรับคลื่นไฟฟ้าและแม่เหล็กจากเครื่องส่ง และแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้ต่อไป โดยไม่ต้องมีสายไฟฟ้าเชื่อมต่อระหว่างเครื่องส่งและเครื่องรับ

การส่งไฟฟ้าแบบไร้สายมีความสะดวกสบายและปลอดภัย ไม่เกิดการชนกันของไฟฟ้าและไม่มีการสร้างสิ่งกีดขวางที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ การส่งไฟฟ้าแบบไร้สายยังสามารถช่วยลดการใช้งานสายไฟฟ้าและสถานีโทรมาตรที่ต้องการเพื่อการส่งไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานไฟฟ้า และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและดูแลรักษาสายไฟฟ้า

ไฟฟ้าไร้สาย Wireless Electricity4

การติดตั้งเสาส่งสัญญาณไฟฟ้าไร้สายเหมาะสำหรับพื้นที่ใด

การติดตั้งเสาส่งสัญญาณไฟฟ้าไร้สายนั้นเหมาะกับพื้นที่ที่ห่างไกล ยากต่อการเข้าถึง โดยเฉพาะกับในหุบเขาที่ต้องใช้สายไฟแบบเดิมพาดผ่านซึ่งยากต่อการติดตั้งและขนส่ง การใช้เสาส่งสัญญาณไร้สายจึงตอบโจทย์ข้อนี้ได้เป็นอย่างดี ทว่า ปัจจุบันยังต่อมีการพัฒนาต่อไปอีกมาก จึงยังไม่การันตรีว่าจะเหมาะสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนแทนแบบเดิมนี้ได้

นอกจากนี้ระบบไฟฟ้าไร้สายยังเหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ซึ่งต้องการความยืดหยุ่นในการติดตั้ง หรือในพื้นที่ที่ต้องการการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ได้ง่าย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งสายไฟ และไม่ต้องใช้เครื่องมือสำหรับการติดตั้งที่มีความซับซ้อนและมีราคาสูงเกินไป

อย่างไรก็ตาม หากโครงการ ไฟฟ้าไร้สาย Wireless Electricity นี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แล้วเราก็อาจจะได้เห็นประเทศไทยที่ไร้เสาไฟฟ้าให้กวนใจ เมืองของเราก็จะกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่และสวยงามมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ความปลอดภัยที่จะเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินกะมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

บทความ อาโอวี ROV ล่าสุด

บทความ ฟีฟาย FREEFIRE ล่าสุด