Quantum Computing คอมพิวเตอร์ควอนตัมเปลี่ยนโลก

อุปกรณ์ไอที

โลกกำลังจะเปลี่ยนไป เมื่อคอมพิวเตอร์ที่ถือกำเนิดใหม่นั้นทรงพลังกว่าคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน นั่นก็คือ “Quantum Computing คอมพิวเตอร์ควอนตัมเปลี่ยนโลก” เมื่อการเข้ามาทดแทนขุมกำลังเดิมที่มีด้วยการทำงานเชิงฟิสิกส์จึงเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสมองกลท่ามารถคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ใช้เวลาเป็นสิบๆปีเพื่อการคำนวณให้กลายเป็นเรื่องง่าย

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัมยังมีพื้นที่ว่างเหลืออีกมากมายให้กับโอกาสการถือกำเนิดนวัตกรรมใหม่ๆ อีกมากมายที่กำลังจะตามมา ซึ่งเราต่างเชื่อกันว่าสิ่งที่กำลังอุบัติใหม่นี้ย่อมเป็นที่ตื่นตาตื่นใจกว่าการเปิดตัวเอไอในปัจจุบันนี้เสียอีก

Quantum Computing คอมพิวเตอร์ควอนตัมเปลี่ยนโลก1

Quantum Computing คืออะไร

Quantum Computing เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลักการของกฎของฟิสิกส์ควอนตัมเพื่อประมวลผลข้อมูล โดยใช้หน่วยควอนตัม(bit) ที่มีความแตกต่างจากหน่วยควอนตัมในคอมพิวเตอร์ปกติที่ใช้ฐานสอง (binary) โดยหน่วยควอนตัมจะมีค่าไม่ใช่แค่ 0 หรือ 1 เท่านั้น และสามารถทำงานพร้อมกันได้หลายๆ ชิ้น ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์แบบควอนตัมมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและยากกว่าคอมพิวเตอร์ปกติได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา Quantum Computing เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลและการสื่อสารด้วยกันอีกด้วย โดย Quantum Computing ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขปัญหาที่คอมพิวเตอร์ปกติไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น การค้นหาหมายเลขที่มีความซับซ้อนมากๆ หรือการจำลองโมเลกุลเพื่อค้นหายาใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้ Quantum Computing มีศักย์ที่จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในอนาคตในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม การพัฒนา Quantum Computing ยังอยู่ในช่วงพัฒนาเท่านั้น

Quantum Computing คอมพิวเตอร์ควอนตัมเปลี่ยนโลก2

คอมพิวเตอร์ควอนตัม ดีกว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันอย่างไร

คอมพิวเตอร์ควอนตัมมีความสามารถที่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ปกติทั่วไป โดยสิ่งที่ทำให้มันดีกว่าคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ได้แก่

  1. ความเร็วในการคำนวณ : คอมพิวเตอร์ควอนตัมสามารถทำงานได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ปกติหลายพันเท่าและมีความแม่นยำสูง ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ยากมากๆ ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
  2. การเข้ารหัสข้อมูล : คอมพิวเตอร์ควอนตัมสามารถใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงมากขึ้น โดยการใช้หลักการของควอนตัมจะช่วยลดเวลาในการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล ซึ่งจะช่วยป้องกันการแฮกข้อมูลได้มากขึ้น
  3. การจำลองโมเลกุล : คอมพิวเตอร์ควอนตัมสามารถใช้ในการจำลองโมเลกุลและการคำนวณเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการพัฒนายา ซึ่งอาจช่วยลดเวลาในการค้นหายาใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดต้นทุนในการพัฒนายาได้
  4. การค้นหาข้อมูล : คอมพิวเตอร์ควอนตัมสามารถช่วยในการค้นหาข้อมูลได้โดยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะในการค้นหาข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
Quantum Computing คอมพิวเตอร์ควอนตัมเปลี่ยนโลก3

จุดกำเนิด คอมพิวเตอร์ควอนตัม

คอมพิวเตอร์ควอนตัมถือกำเนิดขึ้นจากการพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในด้านควอนตัมฟิสิกส์ โดยทฤษฎีแรกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ควอนตัมถูกเสนอโดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อ Richard Feynman ในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งเขาเสนอว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมสามารถสร้างผลลัพธ์จากการคำนวณที่เป็นไปได้หลายค่าพร้อมกันได้อย่างรวดเร็วกว่าคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลธรรมดา ในปี ค.ศ. 1994 นักวิทยาศาสตร์ชื่อ Peter Shor ได้เสนออัลกอริทึม Shor’s algorithm ซึ่งเป็นอัลกอริทึมสำหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ควอนตัมได้อย่างน่าทึ่ง จนกระทั่งปัจจุบันที่มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัมให้กับหลายบริษัทดัง Google, IBM, และ Microsoft เพื่อใช้ในงานวิจัยและพัฒนาในอนาคต 

Quantum Computing คอมพิวเตอร์ควอนตัมเปลี่ยนโลก4

อนาคตของคอมพิวเตอร์ควอนตัม จะถูกนำไปใช้กับอะไรบ้าง

คอมพิวเตอร์ควอนตัมมีศักย์สูงในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน เช่น การวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลของสารเคมีที่ซับซ้อน การค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทางระหว่างเมือง และการแก้ไขปัญหาทางการเงิน นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ควอนตัมยังมีการใช้งานทางอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ในการค้นหาสารเคมีใหม่ที่มีฤทธิ์ทางการแพทย์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่เช่นที่มีอยู่ในวงการการเงินและการตลาดโลก และในการจำลองและออกแบบวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าในอนาคตได้

นอกจากการใช้งานทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ควอนตัมยังมีการใช้งานทางด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเข้ารหัสข้อมูลแบบควอนตัม (Quantum cryptography) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่ถูกส่งไปมา และการจำลองโลกที่มีความซับซ้อนในอนาคต เช่น การจำลองภาวะอากาศและภัยธรรมชาติอื่นๆ ที่อาจช่วยให้เรารู้ล่วงหน้าและเตรียมการได้อย่างเหมาะสมก่อนเกิดเหตุการณ์จริงๆ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ควอนตัมยังเปิดโอกาสให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ อีกมากมายที่ยังเราไม่รู้จักอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยกระดับการใช้งานและเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของเราในอนาคตได้อย่างมากหากได้นำมันไปใช้ในทางที่เหมาะสม

สรุป

คอมพิวเตอร์ควอนตัมเป็นเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสามารถในการคำนวณที่เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ปกติและสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและยากๆ ที่คอมพิวเตอร์ปกติไม่สามารถแก้ได้ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการจำลองภาวะอากาศและภัยธรรมชาติอื่นๆ ที่ช่วยให้เรารู้ล่วงหน้าและเตรียมการได้อย่างเหมาะสม นับเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและมีศักยภาพสำคัญในการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีในอนาคต 

และนี่คือการมาของ “Quantum Computing คอมพิวเตอร์ควอนตัมเปลี่ยนโลก” ที่คาดว่าอาจใช้เวลาอีกไม่นานเราทุกคนจะสามารถเรียกรู้จากมันไปพร้อมๆกันได้ นอกจากเนื้อหาทั้งหมดนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นผลพวงตามมาก็คือเหล่านักเล่นเกมที่อาจจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆของจักรวาลความสนุกในรูปของคอมพิวเตอร์ควอนตัมในอนาคตอันใกล้นี้

บทความ อาโอวี ROV ล่าสุด

บทความ ฟีฟาย FREEFIRE ล่าสุด