Google Chrome 95 เวอร์ชั่นใหม่ ลูกเล่นเยอะ พร้อมอัพเดตแล้ว

Google Chrome 95 เวอร์ชั่นใหม่ ลูกเล่นเยอะ พร้อมอัพเดตแล้ว

ทาง Google ได้ปล่อยให้ผู้ใช้งานทำการอัปเดต Google Chrome 95 เวอร์ชั่นใหม่ได้เมื่อในวันที่ 19 ตุลาคม 2564  Google Chrome 95 เป็นเว็บเบราว์เซอร์ Web Browser  ที่ผู้ใช้งานมีความนิยมใช้เป็นอย่างมาก และผู้พัฒนาได้ทำการอัปเดตเพิ่มเติมคุณสมบัติที่น่าใช้เข้ามาให้ผู้ใช้งานได้ใช้กันมากพอสมควร มีอะไรบ้างมาดูกัน ฟังก์ชั่นการชำระเงินแบบออนไลน์ที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สามารถใช้ Web Apps เป็น Default Apps ได้ สามารถเลือกสี Color Eyedropper Tool สำหรับ Web Apps  สามารถบันทึกข้อมูล Tab Groups ฟังก์ชั่นการชำระเงินแบบออนไลน์ที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในยุคสมัยนี้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้คนทำการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์กันส่วนใหญ่ผลที่ตามมาคือผู้ใช้ต้องการความปลอดภัยในการใช้งานให้มาก ทาง Google Chrome 95 ได้มีการพัฒนาระบบออนไลน์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้งานไร้กังวลอีกต่อไป ในการใช้งาน Google Chrome 95 ก็ได้พัฒนาระบบชำระเงินแบบออนไลน์ให้เข้ามาใช้งานได้ใน Chrome เพื่อผู้ใช้งานได้ทำธุรกรรมทางการเงินแบบปลอดภัยยิ่งขึ้นไปอีกระดับ และมีความตรงไปตรงมาในการใช้งาน จะมีขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบแบบสแกนนิ้วมือได้ สามารถใช้ Web Apps เป็น Default […]